Elfa S.A.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1983 με την επωνυμία ELFA Ε.Π.Ε. από στελέχη της AEG ΕΛΛΑΣ. Το 1987 η ELFA Ε.Π.Ε. μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ELFA S.A. Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η πώληση Ηλεκτρολογικού Υλικού χαμηλής τάσης βιομηχανικής και οικιακής χρήσης του οίκου AEG.

H ELFA S.A., η οποία αντιπροσωπεύει γνωστούς ευρωπαϊκούς οίκους στο χώρο της διανομής ηλεκτρισμού μέσης και χαμηλής τάσης (ELDON, DUCATI energia, EFEN, SEL, VimarEnergy, ETI, TELE), εξασφαλίζοντας έτσι την παροχή ακόμα πιο ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες της. H γρήγορη ανάπτυξη και διεύρυνση του κύκλου εργασιών της ELFA S.A., καθώς και οι καλές σχέσεις της εταιρείας με προμηθευτές και πελάτες, οδήγησαν την AEG Γερμανίας που εδώ και περισσότερο από 100 χρόνια έχει διαμορφώσει την εξέλιξη του συνόλου της γερμανικής βιομηχανίας και τεχνολογικής της προόδου, να αναθέσει στην ELFA S.A. την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων της στην Ελλάδα. Aναδεικνύοντας την έτσι σε μία από της πρώτες εταιρείες εμπορίου ηλεκτρολογικού υλικού στον Ελλαδικό χώρο και δικαιώνοντας παράλληλα τους υπεύθυνους των εργοστασίων του Neumunster και του Hameln για την επιλογή τους.Έχοντας σαν αρχή της, ότι το συμφέρον στις συναλλαγές πρέπει να είναι αμφίπλευρο, η ELFA S.A. δημιούργησε στο διάστημα αυτό και διατηρεί πάντοτε άριστες σχέσεις με όλους τους επαγγελματίες του κλάδου της εξυπηρετώντας τις ανάγκες τους σε όλη την ποικιλία του ηλεκτρολογικού υλικού που απαιτείται για την δουλειά τους. Σήμερα η ELFA S.A. ανοίγει νέους ορίζοντες στην επιχειρηματική της δράση και διευρύνει της δραστηριότητες της, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες διακρίνονται για την ποιότητα, αξιοπιστία και άρτια εφαρμογή τους.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ELFA S.A. έχει στελεχωθεί από άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο απαρτίζεται από νέους και φιλόδοξους ανθρώπους, που επιμορφώνονται συνεχώς και εκπαιδεύονται διαρκώς για όλες τις εξελίξεις. Οι άνθρωποι μας είναι σε θέση να υποστηρίξουν οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό έργο, ενώ η υπάρχουσα δομή και οργάνωση της εταιρείας επιτρέπουν στην ELFA S.A. να αναλαμβάνει μεγάλης κλίμακας και τεχνολογίας έργα.


ΠΕΛΑΤΕΣ

Η ELFA S.A. σήμερα διαθέτοντας ένα άρτιο και πλήρως οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και αποθήκες υλικού έτοιμες να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτηση των πελατών της, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς παρέχοντας τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις σους πελάτες της.Οι πελάτες της ELFA είναι κυρίως κατασκευαστές πινάκων, τεχνικές εταιρείες καθώς επίσης και διάφορες Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (πολεμικό ναυτικό, Δ.Ε.Η., ΟΤΕ…) αλλά και ιδιώτες. 

ΔΙΠΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

Η εταιρεία διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, διαρκώς καταρτιζόμενο ανθρώπινο δυναμικό με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας όπως ακριβώς ορίζει το όνομα, η φιλοσοφία και η παράδοση ενός ιστορικού βιομηχανικού κολοσσού όπως αυτό της AEG, δίνοντας μας έτσι τη δυνατότητα να βλέπουμε τα προϊόντα μας σε δημόσια έργα, βιομηχανικές μονάδες, πλοία, καταστήματα και όπου αλλού χρειάζεται μια κατασκευή υψηλής ποιότητας Η ELFA S.A. θα συνεχίσει να αναλαμβάνει συνεχώς μεγάλα έργα, εξασφαλίζοντας την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες της ενώ η συνεργασία της AEG με την G.E. εφοδιάζει την ELFA S.A. με ακόμα μεγαλύτερη τεχνογνωσία για την επιτυχή ολοκλήρωση των πιο δύσκολων και εξειδικευμένων έργων.


ΣΤΟΧΟΣ

Ο σημαντικότερος στόχος της εταιρείας είναι να διατηρεί και να προωθεί ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα καθώς και υπηρεσίες συνώνυμα του ονόματος και της παράδοσης της AEG. Αποστολή της εταιρείας μας είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Η ELFA S.A. παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον πελάτη της, τηρεί απαρέγκλιτα τα χρονικά και οικονομικά περιθώρια στην εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει, ενώ διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τα ποιοτικά στάνταρτ που η ίδια θέτει.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ

O σκοπός μας είναι να "μεταφράσουμε" την υψηλή αυτή τεχνολογία και την άριστη τεχνογνωσία σε επιχειρηματική αξία για τους πελάτες μας, μέσα από τις ολοκληρωμένες μας λύσεις και το άρτια οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος: Χρήστος Κ. Φώτης